Základná škola v Turanoch

 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy


 

 


 

 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Dokumenty na stiahnutie vo formáte .pdf :

 


 

 


 

 


 

 


 

fotoalbum 


 

 


 

VAJANSKÉHO MARTIN

Začiatkom apríla sa víťazi školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin zúčastnili na okresnom kole. V I. kategórii žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ obsadila Ema Berešíková 2. miesto s prózou O spievajúcom vlkovi od spisovateľky Miroslavy Blaškovej. V II. kategórii (4. – 6. ročník ZŠ) si básňou z knihy Motýlie šaty od Eleny Čepčekovej vybojovala Barbora Maronová 2. miesto a postup do krajského kola.

 


 

MATEMATICKÝ KLOKAN

24. marca 30 žiakov 4. – 9. ročníka sa zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Na 1390 školách na Slovensku riešilo tohtoročné úlohy 59 232 súťažiacich. Najúspešnejším riešiteľom našej školy sa stal piatak Matej Blaško. Ďalší úspešní riešitelia sú Katarína Sochuľáková, Dávid Černek, Matúš Tvarožný a Miriam Mojžišová.

 


 

  Na jar sa pravidelne zúčastňujeme vedomostných olympiád. Na okresnom kole fyzikálnej olympiády v kategórii F obsadil Matúš Tvarožný I. miesto. V matematickej Pytagoriáde v kategórii P3 sa Sabina Štetková umiestnila na 3. mieste a v kategórii P8 Matúš Tvarožný 5. miesto.

 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

 


 

fotoalbum z akcie (p. J. Maťko) 


 

fotoalbum 


 

 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

 


 

   ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

   Aktivity za prvý polrok šk. roku 2013/2014

Aj keď už sme v projekte Zelená škola druhým rokom a väčšinu „práce“ máme za sebou, stále je v čom pokračovať a zlepšovať svoje pôvodné plány. ...viac>>

 


 

fotoalbum z akcie


 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


fotoalbum z akcie


 

 


fotoalbum z akcie


 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

 

fotoalbum z akcie


 

 


 

fotoalbum z akcie


 

 


 

 


 

... fotoalbum zo zahájenia ...
photo

Štvrtok 31. 7. 2014

Počet návštev: 1048048

Narodeniny a meniny:

Pozajtra (Sobota 2.8.2014)

Samuel Hríb (VI. A)

Popozajtra (Nedeľa 3.8.2014)

Dominika Sajdáková (VII. B)
Mgr. Radomila Fraňová