NAVIGÁCIA

Streda 10. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 10.2.2016)
Mgr. art. Marika Hrnčiarová
Zajtra (Štvrtok 11.2.2016)
Natália Majtáňová (IV. B)
Pozajtra (Piatok 12.2.2016)
Natália Bečáková (IV. A)
Počet návštev: 1591000

NAVIGÁCIA

Vitajte na stránkach našej školy

Milí Návštevníci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Vážení rodičia a milí žiaci!

  V utorok 9. 2. 2016 sa začína vyučovanie v 1. až 9. ročníku podľa rozvrhu.

 • Vážení rodičia!

  Opäť Vás srdečne pozývame  na 2. spoločnú diskusiu o problémoch  v školstve a štrajku učiteľov, ktorá sa uskutoční dňa 8. 2. 2016 /pondelok/ o 16.30 v jedálni ZŠ Turany.

  Prosíme Vás, príďte otvorene a slušne diskutovať o problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých!

 • 1. Pondelok 1.2.2016 sú polročné prázdniny. Škola je zatvorená. V tento deň nie je v prevádzke ani školský klub a ani školská jedáleň.

  2. Výpisy známok žiaci dostanú po skončení štrajku. Uzavreté známky si môžu rodičia  pozrieť v internetovej žiackej knižke.

 • Srdečne Vás pozývame  na spoločnú diskusiu o problémoch  v školstve a štrajku učiteľov, ktorá sa uskutoční dňa 2. 2. 2016  o 16.30 v jedálni ZŠ Turany.

  Vítaní sú všetci, ktorí chcú otvorene a slušne diskutovať o týchto problémoch.

  Tešíme sa na Vás.

 • Vážení rodičia,

   

  oznamujeme Vám, že počas štrajku pedagogických pracovníkov bude od 27.1. 2016 (streda) v čase od 7:30 – 14:30 hod. zabezpečená náhradná výchovná činnosť pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a obed v školskej jedálni.

  Na obed sa treba prihlásiť do 7:30 hod. u vedúcej ŠJ e-mailom staha@centrum.sk alebo telefonicky na čísle 0917 791 921.

 • Vážení rodičia, ctená široká verejnosť,

  pretože nám nie je ľahostajná situácia v slovenskom školstve, rozhodli sa aj pedagogickí a odborní zamestnanci našej školy podporiť celoslovenský štrajk učiteľov.  Viac ....http://isu.sk/,   list-rodicom.pdf

 • Dňa 25. novembra 2015 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 5 – 2015 žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo realizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. Žiaci vypracovali test zo slovenského jazyka (30 úloh) a matematiky (30 úloh). V tabuľke sú uvedené výsledky našich žiakov v porovnaní s celoslovenským priemerom:

 • Od 11.januára 2016 spúšťame projekt výuky angličtiny pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ v Turanoch pod názvom "Play, learn and grow together !" Projekt budú viesť lektori jazykovej školy. Chcete sa ho zúčastniť ? Prídite medzi nás !

 • Sme asi výnimočná škola, máme výborných učiteľov, šikovných žiakov a snahu, skúsiť niečo nové. 

  Celú jeseň sme na II. stupni žili aj prípravnými aktivitami medzinárodného projektu ERASMUS + pod názvom ,,Pridaj sa k nám, podpor ma!“ Sme šťastní, že jarnú pilotnú aktivitu, ktorú žiaci pod vedením Mgr. art. M. Hrnčiarovej absolvovali, zaradili do projektu. V ňom figurujeme ako jediná slovenská škola, je to pre nás  pocta i výzva dôstojne reprezentovať našu školu, mesto i vlasť. Na hodinách výtvarnej výchovy sme maľovali pohľadnice, ktoré rozdala pani riaditeľka ako malé darčeky na I. medzinárodnom stretnutí účastníkov projektu v talianskom meste Viterbo. V decembri sa žiaci 5. – 9. roč. zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže: LOGO- JOIN US, SupPORT Me! Posielame tri najlepšie školské práce do medzinárodného elektronického hlasovania, ktoré sa podľa propozícií uskutoční 28.1.2016. Do finále sa postúpili práce S. Ftáčikovej VIII.A, K. Sochuľákovej, N. Maťkovej VI.A.

 • Do uvedenej celoslovenskej súťaže sa naši žiaci zapájajú už tradične a na svojom konte majú niekoľko slovenských ocenení.

  V decembri sme do  Bratislavy, centra Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko – poslali 45 žiackych prác, ktoré spájal rôznymi výtvarnými technikami zobrazený vrabec domový alebo vrabec poľný.