NAVIGÁCIA

ROZPOČET DOKUMENTY NA STIAHNUTIE VÝBOR RZ PRI ZŠ TURANY

Rodičovské združenie

ROZPOČET

Návrh rozpočtu finančných prostriedkov RZ

pri ZŠ v Turanoch v školskom roku 2018/2019 a plán podujatí

 

Rodičovský príspevok         2 571,00 €
Príspevok z 2% z dane z príjmu       1 212,81 €
Zostatok na účte k 31.8.2018       421,89 €
Zostatok v pokladni k 31. 8. 2018       1 205,80 €
               
SPOLU             5 411,50 €
               
1. Budúci prváci         95,00 €
    Privítanie prvákov        
    Zápis do I. ročníka        
    Otvorená hodiny pre deti MŠ      
    Pasovanie prvákov      
Bitmap
2.
Vianoce           490,00 €
    Mikuláš (sladkosti)        
    Vianoč koncert a výstava +  výzdoba    
3. Kultúrna činnosť         1 044,00 €
  SLJ Školské kolo v umeleckom prednese I. stupeň  
    Školské kolo v umeleckom prednese II. stupeň  
    Okresné kolá v umeleckom prednese - cestovné  
    Oravský hrad - vstupné, ces. I. stupeň    
    SNM 5. ročník - autobus      
    Lietrárno-dejepisná exkurzia Martin 8. ročník - autobus  
    Turčianska knižnica SNK - 9. ročník - autobus  
    V ríši rozprávok - Ľ. Fullu - RK - autobus  
  ANJ Olympiáda v anglickom jazyku 6. - 9. ročník  
    Kvíz o krajinách, v kt. sa hovorí po anglicky 7-9 ročník  
    Celoročná projektová práca triednych kol. - deň Európy  
    Halloween 5. - 9. ročník      
    Súťaž v umel. prednese angl. liter. - knižné odmeny  
  MAT Pytagoriáda 3. - 8. ročník      
  FYZ Matematická olympiáda 4. - 9. ročník    
    Celoročná matematická súťaž  
    Fyzikálna olympiáda 8. - 9. ročník    
    Geografická olympiáda 5. -9. ročník    
    Technická olypmiáda  
    Gymboj matematická súťaž 7-9 ročník    
  I. stupeň Výtvarné súťaže I. stupeň      
    Pexeso I. stupeň        
    Miss bábika 1. - 4. ročník      
    Karneval          
  II. stupeň Výtvarné súťaže II. stupeň (hasiči, drogy, mesiac knihy,  
    bez automobilu, mesiac knihy) - ceny    
    Pečenie perníkov pre detský domov+súťaž ceny a materiál  
    Deň Zeme        
    Svetový deň výživy - ceny      
    Modelovanie zo slaného cesta 5. - 7. ročník  
    Spevácka súťaž - ceny      
    Puzzle netradične 3. - 5. ročník      
    Environmentálna olympiáda - ceny  
    Výstava Deti deťom  
    Besedy          
4. Športová činnosť         951,00 €
    Krúženie obručou 1. - 4. ročník      
    Šplh na tyči 1. - 4. ročník      
    Preskoky cez švihadlo 1. - 4. ročník    
    Turnaj vo vybíjanej I. st, II. St.      
    Atletický štvorboj - školské kolo    
    Atletický štvorboj - okresné kolo    
    Žiacka futbalová liga      
    Stolnotenisový turnaj      
    Volejbalový turnaj        
    Florbalový turnaj  
    Basketbalový turnaj        
    Prehadzovaná        
    2 x šachový turnaj        
    Orion florbal cup - cestovné      
    Futbalové turnaje - cestovné      
    I. kolo TŽL v atletike        
    II. kolo Cezpoľný beh      
    III. kolo TŽL v atletike      
    Vianočná latka v skoku do výšky - ceny    
    Novoročná latka - cestovné      
    V. kolo TŽL - cestovné      
    Beh oslobodenia Turian - ceny      
    Halové Majstrovstvá kraja, Slovenska v atletike  
    Turčianske hry mládeže - cestovné    
5. Odmeny za reprezentáciu       330,00 €
6. Odmeny za študijné výsledky       370,00 €
7. Rozlúčka so školou         150,00 €
8. Materiálna výpomoc       0,00 €
    Projekt ERASMUS        
    Tonery          
    Materiál na techniku  
    Učebnice na cuzdie jazyky  
9. MDD           400,00 €
10. Príspevky na hromadné akcie       530,00 €
    Lyžiarsky kurz - cestovné      
    Plavecký výcvik        
    Divadelné predstavenie       
11. Správa RZ + rezervný fond       1 051,50 €
  SPOLU           5 411,50 €