NAVIGÁCIA

Dokumenty školy Zbierka úloh z matematiky DEJEPIS INFORMATIKA Slovenský jazyk a literatúra Logické doskové hry

Dokumenty

Dokumenty školy

Dokumenty sú vo formáte .doc alebo .pdf. Pre otvorenie daných súborov je potrebné mať vo vašom počítači nainštalovaný Adobe Reader alebo Microsoft Office Word.

 

Školský poriadok vo formáte .pdf: ŠKOLSKÝ_PORIADOK_ZŠ Turany_19_20.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2017/2018 vo formáte .pdf:Vyhodnocovacia_sprava_17_18.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2016/2017 vo formáte .pdf: Vyhodnocovacia_sprava_16_17.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2015/2016 vo formáte .pdf: Vyhodnocovacia_sprava_15_16.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2014/2015 vo formáte .pdf: VyhSpr_14_15.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2013/2014 vo formáte .pdf: VyhSPr_13_14.pdf

Environmentálna výchova  správa za i. polrok šk. roku 2013/2014 vo formáte .pdf: Zhodnotenie_ENV_2013_2014.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2012/2013 vo formáte .pdfVyhSpr_12_13.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2011/2012 vo formáte .pdfVyhSpr_11_12.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2010/2011 vo formáte .pdf: Vyhodnocovacia_sprava_2010-2011.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok rok 2009/2010 vo formáte .pdf:  VS__09_10.pdf

Vyhodnocovacia správa za školský rok 2008/2009 vo formáte .pdf:   VS__08_09.pdf