NAVIGÁCIA

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Turanoch
Email školy: zsturany@centrum.sk
Telefón: ZŠ tajomníčka: 0911 240 497
ZŠ riaditeľ: 0908 938 451
ŠJ vedúca jedálne: 0917 791 921
Adresa školy: Komenského 10
03853 Turany
IČO: 037811983
ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA: 7.25 hod. otvorenie šk. budov
7.40 – 8.25 hod. 1. vyučovacia hodina
8.25 – 8.35 hod. prestávka
8.35 – 9.20 hod. 2. vyučovacia hodina
9.20 – 9.35 hod. prestávka
9.35 – 10.20 hod. 3. vyučovacia hodina
10.20 – 10.30 hod. prestávka
10.30 – 11.15 hod. 4. vyučovacia hodina
11.15 – 11.25 hod. prestávka
11.25 – 12.10 hod. 5. vyučovacia hodina
12.10 – 12.15 hod. prestávka
12.15 – 13.00 hod. 6. vyučovacia hodina
13.30 – 14.15 hod. 7. vyučovacia hodina

Mapa