NAVIGÁCIA

Rada školy

Roman Maťko - predseda rady školy

členovia rady:

Ing. Miroslav Blahušiak

Ing. Monika Bačeová

Ing. Ivan Jesenský

Martin Kručinský

Ing. Ivan Raffaj

Miroslav Mojžiš

Mgr. Katarína Ujčeková

Mgr. art. Marika Hrnčiarová

Mgr. Tatiana Otrubová

Zuzana Volnová